Aktualności

Posiedzenia RJP Piotrowice-Ochojec III kadencji

Posiedzenia RJP Piotrowice-Ochojec III kadencji

W dniu 18 grudnia 2012r. w filii Miejskiego Domu Kultury „Południe” przy ulicy Generała Jankego 136 w Katowicach Piotrowicach zwołana została I Sesja Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 – III kadencji. Sesję zwołano na podstawie par. 24 ust. 6 Statutu Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice ‑ Ochojec, stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2007 roku.

Tauron mini liga – katowicka liga koszykówki

Tauron mini liga – katowicka liga koszykówki

W dniu 26 stycznia na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 27 odbył się pierwszy turniej z cyklu Tauron Mini Ligi czyli zawodów dla chłopców i dziewcząt z rocznika 2002 ze wszystkich katowickich klubów sportowych szkolących dzieci. Organizatorem ligi jest UKS SP 27 Katowice wraz z UKS Sprint Katowice a głównym sponsorem został Tauron Polska Energia.

Podziękowanie dla wortalu Piotrowice

18 listopada 2012 roku 1241 mieszkańców PIOTROWIC i OCHOJCA zadecydowało o wyborze i powołaniu Rady Jednostki Pomocniczej w obszarze naszych dzielnic. Doświadczenie z pracy w dotychczasowej radzie wskazuje, że jest to niezwykle istotny szczebel struktury samorządowej, który w znaczący sposób pomaga rozwiązywać problemy nurtujące mieszkańców.

Wybrano radnych do RJP 19

W załączeniu pełny Protokół Okręgowej Komisji Wyborczej Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec zawierający wyniki wyborów do RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniu 18 listopada 2012 r. Frekwencja wynosiła 6,14%. Protokół wyborów

Ponowne wybory do RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec

W dniu 18 listopada 2012 r. (niedziela) w godz. 7:00 – 19:00 odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. Zgłoszenia kandydatów na Radnych przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Gen. Jankego nr 136 (budynek MDK „Południe” filia Piotrowice ), w dniach:
– 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 i 18 października 2012 r. od godz. 18:00 do godz. 19:00,

– 19 października 2012 r. w godz. od 11:00 do 12:00.
Podczas dyżurów Komisji można również składać kandydatury do składów obwodowych komisji wyborczych.

Zebrano podpisy przywracające Radę Jednostki Pomocniczej

Radny Katowic, Pan Marcin Skiba przesłał wiarygodną informację, iż podpisy, które zbierała grupa inicjatywna, na rzecz odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 przeszły weryfikację. W jej wyniku stwierdzono, iż 10% mieszkańców dzielnic Piotrowice i Ochojec opowiedziało się za odtworzeniem RJP 19.