W dniach od 11 do 24 września będzie można zagłosować na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie dla wszystkich mieszkańców dzielnicy jest dostępne za pomocą internetowego formularza.

Jeżeli jednak ktoś chciałby zagłosować stacjonarnie, to można skorzystać z pomocy urzędników, którzy w ostatnich trzech dniach głosowania, tj od piątku 22 września do niedzieli 24 września, będą czekać w Piotrowicach to:

 • Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Jankego 183
 • Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Radockiego 70a

W tych samych miejscach można oddać też samodzielnie głos od pierwszego dnia głosowania za pomocą komputera tam udostępnionego.

Poniżej znajduje się 26 lista projektów, które zakwalifikowały się do głosowania w naszej dzielnicy.

 1. Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowicach

 2. Przebudowa ulicy lokalnej na Osiedlu „Szenwalda”

 3. Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 10 MBP Katowice

 4. Przebudowa fragmentu ul. Północnej od ul. A. Fredry do ul. Głogowskiej

 5. Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28 (dotychczasowe Gimnazjum nr 20)

 6. Lubię kiedy się zieleni – Twoje 3 punkty dla Manhattanu 😉

 7. Zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia wypożyczalni dla dzieci i młodzieży

 8. Modernizacja placu zabaw na terenie osiedla „Odrodzenia”

 9. Parking przy Jaworowej

 10. „Przyjazne chodniki” – dostosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych

 11. Bezpieczne boisko

 12. Doświetlenie terenu osiedla „Odrodzenia” w Katowicach

 13. Szczęśliwy Maluch – plac zabaw dla najmłodszych dzieci na terenie osiedla „Odrodzenia”

 14. Zielony Plac Zabaw

 15. Koło podróżnicze „Obieżyświat”

 16. Warsztaty eko-plastyczne: Ekologiczne warsztaty dla przedszkolaków. Międzypokoleniowe warsztaty eko-kreatywne.

 17. Kompleksowy remont boisk przy Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika w Katowicach wraz z wycinką drzew

 18. Poznajemy Śląsk – wycieczki dla mieszkańców Piotrowic i Ochojca

 19. AKTYWNY SENIOR – zajęcia rekreacyjne i kulturalne w celu aktywizacji seniorów z Piotrowic i Ochojca. Aktywny senior to zdrowy senior. Połączenie aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej sposobem na funkcjonowanie w wieku senioralnym

 20. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

 21. Podróż przez wieki, czyli międzypokoleniowe warsztaty historyczne

 22. Wykonanie zjazdu / podjazdu do Domu Kultury „Południe” filia nr 1

 23. Manhattan Park – remont boisk do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 27

 24. Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 93

 25. Otwarty Klub Przyrodnika

 26. Trybuny oraz siedziska przy boisku osiedlowym – Osiedle Odrodzenia

Każdy uprawniony do głosowania może rozdzielić 3 punkty na projekty lokalne oraz 3 punkty na projekty ogólnomiejskie. Zasady głosowania dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich są takie same.

Można dokonać wyboru:

 • jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty;
 • dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty;
 • trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie.

Głosować można jedynie na te projekty zadań lokalnych, które zostały zgłoszone w jednostce pomocniczej, w której jesteśmy zameldowani.

Do realizacji przeznaczone zostaną te projekty, które zdobyły największą liczbę punktów w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków finansowych wydzielonych dla konkretnej dzielnicy lub na projekty ogólnomiejskie.

UWAGA! Aby projekt mógł zostać przeznaczony do realizacji musi osiągnąć minimalny próg poparcia w głosowaniu. Projekty, które zdobędą niższe poparcie nie zostaną zrealizowane, nawet jeśli w puli ogólnomiejskiej lub lokalnej dla Twojej dzielnicy pozostaną jeszcze środki finansowe.

 • Projekt lokalny – 45 punktów
 • Projekt ogólnomiejski – 135 punktów

Budżet Obywatelski 2018

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.