KOMUNIKAT O WYBORACH
do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice
nr 19 Piotrowice – Ochojec
w dniu 20 listopada 2016 r.

Stosownie do uchwały Rady Miasta Katowice XXVIII/574/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów m.in. do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec na dzień 20 listopada 2016 r., informujemy:

Okręgowa Komisja Wyborcza mieszcząca się przy ul. Gen. Jankego nr 136 (budynek Miejskiego Domu Kultury „Południe” filia Piotrowice, siedziba Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec), będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniach:

  • 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 i 20 października 2016 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00
  • 21 października 2016 r. w godz. od 11:00 do 12:00.

W tym samym czasie i miejscu Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 19: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami).

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie Piotrowic lub Ochojca oraz figurują w rejestrze wyborców. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

2. Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 19, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Piotrowic lub Ochojca – oraz zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, można dokonywać na specjalnych drukach, które są do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a także do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka: Ogłoszenia i Aktualności/Wybory i referenda/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych). Listę poparcia (nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgłoszenia kandydata na radnego uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.

3. Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 19, zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 października 2016 r.

4. Wybory poprzez głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 20 listopada 2016 r. w godz. od 7:00 do godz. 19:00 w 8 lokalach wyborczych:

Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”, przy ul. Traktorzystów nr 42
Obwód nr 15 dla mieszkańców ulic: Armii Krajowej nr parzyste od 2 do 52 i nr nieparzyste od 1 do 51, Asnyka, Borówkowej, Chełmskiej, Gajowej nr nieparzysty 19, Jeżynowej, Kosynierów, Kościuszki nr nieparzyste od 233 do końca, Malinowej, Małachowskiego nr parzyste od 30 do 32 i nr nieparzyste od 41 do 55, Noskowskiego, Paproci, Park Zadole, Polarnej, Poziomkowej nr parzyste i nieparzyste od 1 do 48, Skrzypów, Traktorzystów, Wczasowej nr od 1 do 6a, Widłaków i Żołnierskiej.

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, przy ul. Sobańskiego nr 86
Połączone w 1 obwód Obwody nr 16/17 dla mieszkańców ulic: Gierlotki nr parzyste od 8 do 28, Jankego nr parzyste od 186 do końca i nr nieparzyste od 181 do końca, Kadłubka, Kościuszki nr parzyste od 328 do 348, Sobańskiego, Sobocińskiego, Żurawia, Armii Krajowej nr parzyste od 90 do 132, Barcelońskiej, Bielika, Darwina, Działowej, Grottgera, Góralskiej, Honorowych Dawców Krwi, Kasztanowej, Krogulczej, Napierskiego nr parzyste od 2 do 32 i nr nieparzyste od 1 do 31, Niskiej, Orlej, Orlików, Puchacza, Sępiej, Sowiej, Szymanowskiego, Przerwy-Tetmajera, Wilczewskiego, Wojska Polskiego nr parzyste od 2 do 22 i nr nieparzyste od 3 do 19 i Wspólnej.

Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, przy ul. Armii Krajowej nr 84
Obwód nr 18 dla mieszkańców ulic: Armii Krajowej nr parzyste od 56 do 84 i nr nieparzyste od 59 do 79, Fredry, Gierlotki nr nieparzyste od 15 do 45, Głogowskiej nr parzyste od 2 do 32 i nr nieparzyste od 1 do 33, Harcerzy Września 1939 r., Jankego nr parzyste od 122 do 184, Małachowskiego nr parzyste od 2 do 28 i nr nieparzyste od 3 do 35, Policyjnej nr parzyste od 8 do 12 i nr 7, Poznańskiej, Północnej, Robotniczej i Zgorzeleckiej.

Gimnazjum nr 20, przy ul. Gen. W. Jankego nr 160
Połączone w 1 obwód Obwody nr 19/20 dla mieszkańców ulic: Armii Krajowej nr nieparzyste od 81 do 153, Baranowicza, Baumgardtena, Chmielnej, Chocimskiej, Gołębiej, Głuszców, Jankego nr nieparzyste od 111 do 179, Kempy, Kornasa, Napierskiego nr parzyste od 34 do końca i nr nieparzyste od 33 do końca, Policyjnej nr nieparzyste od 1 do 5 i nr 6, Siekierskiego, Skotnica, Sokolej, Spółdzielczości nr parzyste od 34 do końca i nr nieparzyste od 27 do końca, Szklarskiego, Szurleja, Świerkowej, Wojska Polskiego nr parzyste od 24 do końca i nr nieparzyste od 21 do końca, Wroniej, Wrzosowej, Załogowej, Zdrowej, Głogowskiej nr parzyste i nr nieparzyste od 34 do końca, Jankego nr parzyste od 74 do 120, Jastrzębiej, Marmurowej, Pl. Limańskiego, Pustej, Szewskiej, Targowej, Wilczej, Zajdla i Zbożowej.

V Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Gen. W. Jankego nr 65
Obwód nr 21 dla mieszkańców ulic: Fabrycznej, Glebowej, Grzybowej, Helskiej, Jagodowej, Jankego nr parzyste od 8 do 72 i nr nieparzyste od 1 do 59, Jarzębinowej, Jaśminowej, Kątowej, Kolejowej nr nieparzyste od 53 do końca i nr parzyste od nr 54 do 58, Kołłątaja, Konarskiego, Kościuszki nr parzyste od 192 do 326 i nr nieparzyste od nr 215 do 215A, Lawendowej, Lechickiej, Legnickiej, Leśnej, Macierzanki, Nad Jarem, Odrodzenia, Olszynowej, Podlaskiej, Pszennej, Rumiankowej, Rzepakowej, Sadowej, Sarmackiej, Siennej, Stahla, Stalowej, Szenwalda, Wapiennej, Warzywnej, Wesołej, Zadole nr parzyste i nieparzyste od nr 62 do końca, Zaułek, Zwrotnej, Żużlowej i Żytniej.

Gimnazjum nr 19, przy ul. Spółdzielczości nr 21
Obwód nr 22 dla mieszkańców ulic: Borowej, Braci Wiechułów, Jankego nr nieparzyste od 63 do 107, Jaworowej, Jaworowej Tylnej, Kossaka, Krynicznej, Krótkiej, Łowieckiej, Poprzecznej, Radockiego nr nieparzyste od 1 do 35, Spokojnej, Spółdzielczości nr parzyste od 2 do 32 i nr nieparzyste od 1 do 21, Tyskiej, Worcella, Zakątek, Zdrojowej i Ziołowej.

Szkole Podstawowej Nr 27, przy ul. Łętowskiego nr 18
Połączone w 1 obwód Obwody nr 23/24 dla mieszkańców ulic: Łętowskiego, Radockiego nr parzyste od 30 do 120 i nr nieparzyste od 37-121 oraz nr parzyste i nr nieparzyste od 122-210, Biedronek, Bławatków, Koników Polnych, Łubinowej i Motyli.

Przedszkolu Nr 93, przy ul. Łętowskiego nr 24
Obwód nr 25 dla mieszkańców ulic: Pasterskiej, Radockiego nr parzyste i nr nieparzyste od 212 do końca i Tylnej.

5. Wyborca głosuje na 1 kandydata przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

wybory

Leave a Reply

Your email address will not be published.