Zarząd Famur zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dofinansowaniu w wys. ponad 37,7 mln zł budowy nowej hali produkcyjnej w Katowicach.

Przyznana kwota stanowi część kosztów inwestycji „Famur 2„, polegającej na budowie hal produkcyjnych, zakupie maszyn i urządzeń oraz finansowaniu prac badawczo-rozwojowych.

Planowana suma wydatków inwestycyjnych w tym projekcie do końca marca 2011 roku przekracza kwotę 130 mln zł. zł (wartość netto). Uruchomienie nowego zakładu planowane jest na pierwszy kwartał 2011.

Przedsięwzięcie „Famur 2” zostanie zrealizowane w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach – Piotrowicach. W nowych halach produkcyjnych wytwarzane będą m.in. maszyny nowej generacji do podziemnej eksploatacji węgla oraz napędy dużej mocy i ciężkie przekładnie przemysłowe. Zakład wyposażony będzie w pełne ciągi technologiczne, umożliwiające produkcję od wejścia materiału aż do finalnego wyrobu.

Dofinansowanie z PARP realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.