BO Katowice

W dniach od 10 do 23 września 2018 roku odbędzie się elektroniczne głosowanie za pomocą internetowego formularza.

Pamiętaj! Aby zagłosować musisz być zameldowany w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 27 sierpnia 2018 roku oraz najpóźniej w tym dniu mieć nadany nr PESEL.

Z projektami, na które można będzie głosować, będziesz mógł się zapoznać na stronie internetowej. Jeżeli już zdecydujesz, które projekty chcesz poprzeć – zapamiętaj ich tytuły oraz numery ID. 

Pamiętaj! Głosować możesz wyłącznie raz. Aby zrobić to poprawnie postępuj zgodnie z instrukcją, która dostępna będzie w formularzu do głosowania.

Tak jak w roku ubiegłym, będziesz miał do rozdzielenia 3 punkty na projekty lokalne oraz 3 punkty na projekty ogólnomiejskie. Zasady głosowania dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich są takie same.

Możesz więc dokonać wyboru:

  • jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty/głosy;
  • dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty/głosy;
  • trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie/głosie.

 

Pamiętaj, że głosować możesz jedynie na te projekty zadań lokalnych, które zostały zgłoszone w jednostce pomocniczej, w której jesteś zameldowany. Jeżeli nie jesteś pewny, jaka to jednostka pomocnicza – sprawdź w szczegółowym wykazie ulic.

Po rozdzieleniu dostępnych punktów/głosów pamiętaj o potwierdzeniu ich oddania! Dopiero wtedy zostaną one zapisane w systemie. Potwierdzenie oddania głosów powoduje, że nie będziesz mógł już mienić swoich wyborów ani „dogłosować” jeżeli nie zdecydowałeś się na rozdysponowanie wszystkich swoich punktów/głosów.

Do realizacji przeznaczone zostaną te projekty, które zdobyły największą liczbę punktów w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków finansowych wydzielonych dla konkretnej dzielnicy lub na projekty ogólnomiejskie.

UWAGA! Aby projekt mógł zostać przeznaczony do realizacji musi osiągnąć minimalny próg poparcia w głosowaniu. Projekty, które zdobędą niższe poparcie nie zostaną zrealizowane, nawet jeśli w puli ogólnomiejskiej lub lokalnej dla Twojej dzielnicy pozostaną jeszcze środki finansowe.

  • Projekt lokalny – 45 punktów
  • Projekt ogólnomiejski – 135 punktów

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.