Miasto na platformie konsultacji społecznych zaprasza do zapoznania się z projektowanym kompleksem sportowym przy ul. Asnyka w Katowicach. Na  pytania i uwagi czekają do dnia 12  października 2018r.

Przedstawiono krótki opis oraz rysunek zagospodarowania terenu przedstawiający zakres inwestycji.

koncepcja asnyka

Głównym założeniem programowym jest przywrócenie dawnego charakteru miejsca, poprzez rewitalizację dawnego stadionu Kolejarza i dzięki temu wykreowanie nowoczesnej przestrzeni przystosowanej do rekreacji i odpoczynku zarówno w wymiarze amatorskim, jak i profesjonalnym. Cel ten zostanie osiągnięty m.in., po gruntownym remoncie i przebudowie istniejących obiektów sportowych, a także budowie nowych, spełniających współczesne wymagania techniczno-użytkowe stawiane tego typu kompleksom sportowym.

W skład całego kompleksu oprócz obiektów sportowych wchodzą także: budynek zaplecza sportowego, trybuny, miejsce rekreacji i wypoczynku, miejsce ćwiczeń w formie Street Workout, ścieżka rowerowa, a także sieć komunikacyjna z drogami wewnętrznymi i parkingami oraz infrastruktura techniczna.

W zakres prac projektowych niniejszego opracowania wchodzi:

 • Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego:
  • Przebudowa bieżni okrężnej L=400m wraz z bieżnią prostą do biegów na 100m i 110m przez płotki
  • Przebudowa rozbiegu i zeskoku do skoku w dal i trójskoku
  • Przebudowa rozbiegu i zeskoku do skoku o tyczce
  • Przebudowa rozbiegu do skoku wzwyż
  • Przebudowa rzutni do pchnięcia kulą
  • Przebudowa boiska piłkarskiego z polem gry o wymiarach 100 x 62 m
  • Wyznaczenie dwóch boisk treningowych jako wpisane w boisko główne o wymiarach pola gry 45 x 62 m
  • Wyznaczenie boiska do lacrosse jako wpisanego w boisko główne o wymiarach pola gry 55 x 100 m
 • Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych i budowa miejsc postojowych
 • Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
 • Przebudowa boiska do baseballu wraz z niezbędną infrastrukturą
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i koszykówki o wymiarach 22x44m
 • Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 15 x 23 m
 • Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 18 x 28 m
 • Budowa placu treningowego Street Workout
 • Budowa ogrodzonej wiaty służącej jako miejsce do składowania odpadów
 • Budowa budynku stacji transformatorowej
 • Ogrodzenie terenu stadionu, oraz ogrodzenie poszczególnych boisk
 • Montaż elektronicznej tablicy wyników
 • Zabudowa elementów małej architektury oraz trybun
 • Oświetlenie boisk i terenu opracowania
 • Montaż systemu teletechnicznego
 • Wykonanie odwodnienia obiektów sportowych, terenu oraz odprowadzenie wody z dachu budynku
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej budynek
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej zasilającej hydranty zewnętrzne
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

Kalendarium:

2010 listopad – kandydaci do Rady Miasta przygotowują propozycję: Kolej na kolejarz

2014 kwiecień – konsultacje społeczne

Link do platformy konsultacji społecznych.

Zobacz szczegóły projektu stadionu – PDF 17MB

fot. UM Katowice

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.