Archiwalne zdjęcia zdewastowanej trybuny na stadionie Kolejarza, fot. archiwum Jana Boronowskiego23 kwietnia br. w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych przy ul. Armii Krajowej 84 odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne ws. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach.

Spotkanie miało charakter otwarty i zostało zorganizowane dla wszystkich mieszkańców Ligoty, Piotrowic i Ochojca zainteresowanych przyszłością byłego stadionu „Kolejarz.” 
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele rad jednostek pomocniczych, klubów sportowych oraz środowiska osób niepełnosprawnych – biorący udział w poprzednich etapach konsultacji.

Łącznie w spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób.

W pierwszej części spotkania moderator przedstawił efekty dotychczasowych działań. Zostały zatem omówione uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań dedykowanych – RJP i klubów sportowych, wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 404 mieszkańców dzielnic oraz efekty prac warsztatowych – jakie miały miejsce w dniu 5 kwietnia br. w Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160.

Na podstawie przekazanych informacji mieszkańcy pracując w pięciu grupach mieli za zadanie sformułować maksymalnie 5 najistotniejszych – ich zadaniem – założeń dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu.

Następnie reprezentanci grup przedstawiali na forum postulaty, a wszyscy mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje poparcie dla najważniejszych ich zdaniem propozycji.

W ten oto sposób proces konsultacyjny został oficjalnie zamknięty.

Z chwilą przekazania przez moderatorów wniosków ze spotkania, w Urzędzie Miasta Katowice powstanie końcowy raport pokonsultacyjny. Następnie wnioski pokonsultacyjne zostaną przekazane wydziałom Urzędu Miasta do analizy merytorycznej, w wyniku której zostaną sformułowane wytyczne niezbędne do opracowania koncepcji dla kompleksu sportowego.

Przedmiotowe konsultacje społeczne współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Sportowego.

Biuro Prasowe UM Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.