Budżet obywatelski KatowicePrezydent Miasta Katowice Marcin Krupa podpisał zarządzenie regulujące procedurę Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018. W związku z powyższym, zachęcam Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zmian w tegorocznej procedurze, harmonogramem oraz treścią zarządzenia, które można pobrać ze strony internetowej BO: http://www.bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Ruszy%C5%82a-IV-edycja-bud%C5%BCetu-obywatelskiego-w-Katowicach.aspx

Zarządzenie nr 1265/2017 w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 wprowadza kilka istotnych zmian w porównaniu z poprzednią edycją. Najważniejsze spośród nich to:

  • wprowadzenie maksymalnej kwoty zgłaszanego projektu – w tegorocznej edycji będzie ona wynosić 75% puli środków finansowych przypadającej na daną jednostkę pomocniczą,
  • konieczność określenia przez osoby składające projekt kosztów utrzymania danej inwestycji,
  • wydłużenie głosowania internetowego do 14 dni,
  • możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat,
  • wprowadzenie nagrody dla jednostki pomocniczej, która odnotuje najwyższą frekwencję w głosowaniu.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy będą mieć do zagospodarowania ponad 24,5 mln zł. Kwota ta wynika z zasad drugiej i trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016, pula dla każdej jednostki pomocniczej została w tym roku powiększona o środki, które pozostały po rozliczeniu projektów zrealizowanych na jej terenie w ramach drugiej edycji lub pomniejszona o wydatkowaną kwotę, która przekroczyła środki zabezpieczone dla danej jednostki (tak jest w przypadku Wełnowca – Józefowca oraz Piotrowic – Ochojca). Ponadto zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017 tegoroczna pula powiększona została również o środki niewykorzystane podczas głosowania mieszkańców na zadania z ostatniej edycji. Szczegółowe wyliczenie kwot dla każdej jednostki pomocniczej przekazuję w załączeniu.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018

  • Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 13 marca do 12 maja 2017
  • Weryfikacja zgłoszonych zadań do 23 sierpnia 2017
  • Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na pozytywnie i negatywnie zweryfikowane do 24 sierpnia 2017
  • Głosowanie od 11 do 24 września 2017
  • Publikacja wyników głosowania do 29 września 2017

W jednostce Piotrowice-Ochojec maksymalna kwota w roku 2018 wynosi 996 262zł natomiast wartość jednego projektu może wynieść 747 197zł.

Wartości dla pozostałych dzielnic Katowic są do Podział środków finansowych budżetu obywatelskiego Katowice 2018.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.