W środę, 1 sierpnia rozpocznie się XVII Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej. Organizowana jest rokrocznie przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Blisko 200 cudzoziemców z Europy i ok. 30 innych krajów świata (Chiny, Japonia, Kazachstan, USA, Kanada, Mołdawia, Nigeria, RPA) weźmie udział w ceremonii, której ukoronowaniem będzie gościnny wykład Małgorzaty Kity: „… to miłosne świergotanie. Tekstotwórcza siła miłości”. Spotkanie inauguracyjne rozpocznie się o godz. 11.15 w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, przy ul. Bielskiej 62.

Program letniej szkoły obejmuje: kurs języka polskiego, cykl wykładów „Wiedza o Polsce”, program kulturalny, wycieczki i rekreację oraz spotkania z wybitnymi osobistościami świata sztuki i polskiej sceny politycznej. Zgromadzeni w Cieszynie obcokrajowcy będą przez cały miesiąc poznawać język polski, polską literaturę, film, teatr, piosenki, obyczaje i kuchnię. Kurs języka polskiego rozpoczyna test kwalifikacyjny, który decyduje o przydziale studenta do danej grupy językowej, a zakończy
– test sprawdzającym osiągnięte wyniki. Studenci korzystać będą z różnych zajęć dodatkowych: konwersacji, pracy z mediateką (programy komputerowe, nagrania magnetofonowe i wideo, podręczniki), czytania i pisania ze słuchu, wymowy oraz doskonalenia znajomości języka zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami, czy nauki specjalistycznych odmian języka i tłumaczeń. Przygotowano dla ich gry i zabawy językowe. Uatrakcyjnieniem nauki polskiego będzie także udział w teatrzykach szkolnych, w turnieju tłumaczy i w redagowaniu tygodnika letniej szkoły. Kulminacyjnym wydarzeniem letniej szkoły będzie turniej językowy: „Sprawdzian z polskiego” (15 sierpnia), którego zwycięzca zdobędzie  tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. W turnieju wezmą udział studenci również innych zaprzyjaźnionych szkół języka polskiego dla cudzoziemców w Polsce.
Seminarium „Wiedza o Polsce”  – seria popołudniowych wykładów i konwersatoriów przygotowano w 2 wersjach: popularnej i akademickiej. Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które dopiero poznających kulturę, historię i współczesność Polski. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim i polskim (do wyboru). Program akademicki jest przeznaczony dla studentów slawistyk i polonistyk oraz osób, które zamierzają studiować wybrane, specjalistyczne zagadnienia z języka polskiego, z kultury, historii i współczesnych zagadnień społeczno -politycznych Polski (zajęcia wyłącznie w języku polskim).

Program kulturalny obejmuje pokazy filmowe na dużym ekranie, programy muzyczne i koncerty, zwiedzanie muzeów i galerii oraz spotkania ze znanymi osobowościami życia publicznego.W tym roku zaplanowano  projekcje „Pana Tadeusza” w reż. Andrzeja Wajdy, „Warszawę” Dariusza Gajewskiego, „Skazanego na bluesa” Jana Kidawy-Błońskiego, „Jasminum” Jana Jakuba Kolskiego, film „Karol – człowiek, który został papieżem” Giacomo Battiato. Nowością będzie – wieczór polskich animacji. Studenci będą mogli uczestniczyć w koncercie inauguracyjnym festiwalu „Viva il canto” ..
Program turystyczno-rekreacyjny zawiera zwiedzanie Cieszyna oraz wycieczki do Krakowa, Pszczyny, Tychów i po Beskidach. Studenci mogą korzystać z sali gimnastycznej i siłowni, które znajdują się na terenie Uniwersytetu. W mieście jest basen pływacki i korty tenisowe.
Kadrę Szkoły stanowią wykwalifikowani lektorzy i wykładowcy o dużym doświadczeniu zawodowym, mający długi staż pracy w kraju i poza jego granicami (m.in.: Białoruś, Chiny, Japonia, Kanada, Kazachstan, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Włochy).
To członkowie Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i egzaminatorzy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, jednocześnie autorzy książek i programów multimedialnych do nauki języka polskiego jako obcego, ewaluatorzy międzynarodowych programów edukacyjnych.

Gośćmi letniej szkoły w szesnastoletniej historii byli już m.in.
twórcy filmowi: Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi, Magdalena Łazarkiewicz, Robert Gliński, Jerzy Trela, Janusz Gajos, ludzie pióra:
Czesław Miłosz, Ewa Lipska, muzycy: Irek Dudek, Renata Przemyk, Andrzej Sikorowski, ale także Kabaret „Długi”, Jerzy Duda-Gracz oraz znani politycy i komentatorzy sceny politycznej: Tadeusz Mazowiecki, Jan Olbrycht, Genowefa Grabowska, Krystyna Doktorowicz, Adam Michnik, Kamil Durczok. Stanisław Lem podejmował grupę studentów letniej szkoły corocznie we własnym domu.

W inauguracji XII Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej zapowiedzieli udział m.in.:prof. Barbara Kożusznik, prorektor ds. współpracy i promocji UŚ oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – dr Bogusław Szymański), gospodarze miasta i starostwa (m.in. zastępca burmistrza Cieszyna – Włodzimierz Cybulski oraz starosta Cieszyna – Mirosław Kożdoń), a także prof. Józef Wróbel – wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Stefan Gajda – prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Leave a Reply

Your email address will not be published.