Od stycznia do lipca 2007 roku śląscy policjanci odnotowali wzrost wykrycia w większości kategorii przestępstw, przy jednoczesnym spadku ilości przestępstw ogółem stwierdzonych, w tym przestępstw kryminalnych.

O 28% (z 2433 do 1754) spadła w naszym województwie ilość kradzieży samochodów i o 9,2% ilość kradzieży ogółem.

W grupie przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (udział w bójce lub pobiciu, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże z włamaniem, kradzieże cudzej rzeczy oraz kradzieże i kradzieże samochodów) odnotowano mniej o 10,7% (tj. o 4681) czynów oraz wzrost wykrycia z 27,6% w 2006 roku do 29,4% w 2007 roku. Jest to najmniejsza ilość przestępstw i zarazem najwyższy poziom wykrywalności od 2004 roku.

Policjanci ujawnili więcej sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Wykrycie w przypadku tych przestępstw pozostaje niezmiennie na wysokim, niemal stuprocentowym, poziomie.

Odnotowano widoczny wzrost liczby nieletnich sprawców czynów zabronionych. W prowadzonych sprawach, porównując wartość zabezpieczonego mienia sprawców przestępstw, policjanci odnotowali wzrost o 133,3 %.

O efektywności służby śląskiej prewencji, świadczy m.in. utrzymująca się na wysokim poziomie liczba zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa, wzrost liczby ujawnionych wykroczeń oraz liczba zastosowanych środków w postaci mandatów karnych.

W porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku odnotowano więcej wypadków, rannych oraz ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Nadal na wysokim poziomie utrzymuje się liczba zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu, choć ich ilość spadła z 10 618 w pierwszych siedmiu miesiącach 2006 roku do 8536 w tym roku. Zmniejszyła się także ilość wypadków i kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących samochodami

Leave a Reply

Your email address will not be published.