Zapraszamy na wycieczkę pod hasłem „Poznajemy liczydło górskie” do rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach, która odbędzie się dnia 11 sierpnia b.r. Przewidywany czas wycieki: od 9.30 do 11.00. Miejsce zbiórki – przystanek autobusowy przy Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach – Ochojcu. Informacja ze strony Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Leave a Reply

Your email address will not be published.