Pomimo tego, że teoretycznie rosną w naszym kraju płace, a stopa bezrobocia jest stosunkowo niska, to polaków w dalszym ciągu nie stać na wiele podstawowych dóbr. Nikogo już nie dziwi zaciąganie kilkusettysięcznego zobowiązania na budowę domu, czy kupno mieszkania, zaskakująca jest wręcz sytuacja odwrotna, a więc gdy ktoś nie musi prosić o pomoc banku w takiej sprawie. Poza tym kredyty bierzemy w wielu innych sytuacjach, w związku z czym już ponad 40 % polaków jest związana z bankami umowami kredytowymi. Nic więc dziwnego, że część z tych osób okazuje się niewypłacalna. Co zrobić w takiej sytuacji?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, określana również jako bankructwo konsumenckie, to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej w związku z zaistnieniem niezawinionej niewypłacalności. Osoba ta nie może prowadzić dużej działalności gospodarczej. Z dniem 24 marca 2020 roku weszły w życie przepisy nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r. dotyczące prawa upadłościowego, które wprowadzają znaczną liberalizację przesłanek, od których uzależnione jest to, czy dana osoba może ogłosić upadłość konsumencką. Oznacza to, że dzięki nowej ustawie o upadłości konsumenckiej, ogłoszenie bankructwa przez osoby fizyczne będzie po prostu łatwiejsze.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Dzięki ostatnim zmianom, proces ogłaszania upadłości konsumenckiej został znacznie uproszczony. Mimo to, wiele osób znajdujących się w takiej sytuacji, postanawia skorzystać z pomocy prawnika. Jeśli czujemy, że samodzielne przejście przez cały proces nas przerasta, to upadłość konsumencka z pomocą kancelarii w Katowicach będzie dla nas znacznym ułatwieniem.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej należy zacząć od wniesienia sprawy do sądu. Co ciekawe wniosek może zostać złożony przez dłużnika, ale także przez jego wierzyciela. Już na wstępie należy wnieść w sądzie opłatę w wysokości 30 zł. Kolejny krok należy do sądu, który ocenia, czy dłużnik jest faktycznie niewypłacalny i sytuacja ta jest trwała. Następnie wszczynane jest postępowanie upadłościowe. W tym momencie oceniany jest stan majątku osoby zadłużonej, a także możliwości spieniężenia tego majątku na rzecz spłaty wierzycieli. Sąd może wydać nakaz sprzedaży samochodu, mieszkania oraz innych rzeczy przedstawiających realną wartość. W przypadku, gdy faktycznie dochodzi do sprzedaży nieruchomości zamieszkiwanej przez dłużnika, otrzymuje on wsparcie w postaci przeciętnego czynszu na okres od 12 do 24 miesięcy, aby nie pozostał bez dachu nad głową.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, trzeba spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszy z nich, o którym wspominaliśmy już wcześniej, to nieprowadzenie działalności gospodarczej. Jednak dzięki wprowadzonym w 2020 roku zmianom, prawo do ogłoszenia bankructwa konsumenckiego mają również osoby prowadzące jednoosobową działalność. Drugi warunek to trwała utrata zdolności do wykonywania wymaganych zobowiązań pieniężnych. Mówiąc wprost, do ogłoszenia upadłości może dojść w sytuacji, gdy od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań i nie widzimy innego rozwiązania.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.