Miejsca

Zmiany organizacji ruchu drogowego na Manhattanie

Rozpoczęły się prace związane ze zmianą organizacji ruchu drogowego w osiedlu Odrodzenia. Zmiany, które pozytywnie zaopiniowała Rada Osiedla Odrodzenia, obejmą wszystkie drogi wewnętrzne będące w zarządzie Spółdzielni oraz drogi gminne (miejskie): ul. Łętowskiego i ul. Pasterską. Niedawno odbył się przetarg, który wyłonił wykonawcę nowego oznakowania poziomego dróg i montażu znaków drogowych. Prace mają zostać wykonane do końca tego roku.

Stacja kolejowa Katowice-Piotrowice w strefie biletowej C

Podczas konferencji prasowej w Katowicach przedstawiciele PKP PR poinformowali w czwartek, że bilety strefowe uzupełnią w aglomeracji dotychczasową ofertę. Będą oferować ceny niższe niż w ogólnym cenniku. Oprócz jednorazowych, ważnych przez dwie godziny biletów strefowych na okaziciela, będzie też można kupić strefowe imienne bilety miesięczne.

Bażantowo się lansuję, Revia – szkoła tańca

Nie od dziś wiadomo, że wokół Bażantowa (osiedle Bażantów przy ulicy Hierowskiego) robi się coraz więcej szumu. Przechodząc w Ochojcu z przystanku zauważyłem reklamę, że otwiera się w lutym szkoła tańca Revia. W szkole mają być prowadzone zajęcia z: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, salsa solo i parami, latino solo, taniec brzucha, fitness i inne. Otwarcie […]

Nowy bankomat Global Cash System

W styczniu pojawił się nowy bankomat w Piotrowicach z sieci Global Cash System. Niestety nie posiada żadnych preferencji dla banków. Wszystkie wypłaty z bankomatu są obciążone prowizją 5 złotych. Sprawdzone zostało to na przykładzie mBank oraz PKO BP. Bankomat zlokalizowany jest za przystankiem Piotrowice Skrzyżowanie, obok Poczty Polskiej.

Sprzątanie rezerwatu przyrody Ochojec

W związku z opinią Prezydenta Miasta Katowice, wypowiedzianą publicznie na antenie Radia Katowice (reportaż Pani Anny Dudzińskiej p.t. Śląska Rospuda, nadany w dniu 26 października b.r. o godz. 13.00), o tym że rezerwat przyrody Ochojec jest rezerwatem śmieci, wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do posprzątania rezerwatu.

Krzyż na budowie

Niedawno ruszyła budowa następnego kościoła w Piotrowicach. Powstanie pomiędzy Piotrowicami, Kostuchną a Podlesiem, przy ulicy Bukszpanowej. Na miejscu stoi tymczasowo pięciometrowy krzyż-kapliczka z polerowanego granitu. Fundatorem monumentu są Małgorzata i Grzegorz Krasoniowie.