Około 1880 roku wybudowano w Podlesiu szopę obok rogatki zwanej mytem, w której urządzono remizę strażacką – pierwszą remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu. Była to drewniana szopa zwieńczona wieżyczką, w której mieściły się dwa beczkowozy na zaprzęg konny. Miejscowa ludność nazwała szopę Sikową. Do tego czasu pomocy w pożarach udzielały straże z Piotrowic i Mikołowa.

W roku 1934 remizę strażacką przeniesiono do nowej siedziby w Gminie, a starą szopę Sikowę rozebrano. Nowa remiza służyła mieszkańcom przez wiele kolejnych lat.

W roku 2005 wyburzono dotychczasową siedzibę przy Gminie, w tym czasie rozpoczęto prace nad budową nowoczesnej strażnicy na miarę XXI wieku. W 2007 roku otwarcie nowego budynku strażnicy wybudowanej ze środków finansowych samorządu Miasta Katowice, stanowi kamień milowy wieloletniej historii podleskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nowoczesny budynek nie tylko poprawi bezpieczeństwo Mieszkańców ale także pozwoli kontynuowania godnej pochwały tradycji pożarniczej dzielnicy.

Podlesie Nowa Strażnica

Dynamiczny rozwój miast, cywilizacyjny postęp, coraz powszechniejsze wykorzystywanie energii sprzyjają powstawaniu różnego rodzaju zagrożeń. Dlatego katowicki samorząd od lat nie szczędzi środków na inwestycje, mające bezpośredni wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Coraz poważniejsze środki wydawane są na potrzeby tutejszych służb, z pożarniczą na czele. Warto więc nadmienić, że z miejskiego budżetu wspierana jest budowa wielkiej, na wskroś nowoczesnej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Szopienicach.

Miasto dba również o to, by poszczególne jednostki na bieżąco dysponowały odpowiednim sprzętem gaśniczym oraz ekwipunkiem. Przy tej okazji nikt tu nie zapomina o potrzebach Ochotniczej Straży Pożarnej. Katowickie jednostki OSP wiedzą zresztą, że na samorządzie Miasta mogą zawsze polegać. Wynika to z wieloletniej współpracy partnerskiej, przynoszącej  obu stronom wymierne korzyści. Samorząd zyskuje gwarancje coraz lepszego zabezpieczenia przeciwpożarowego w poszczególnych dzielnicach, strażacy natomiast chętnie korzystają z różnych form pomocy, wśród których są również nowo wybudowane strażnice.

Takie jak w dzielnicy Zarzecze, czy oddawana dziś do użytku w Podlesiu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że są to nowoczesne i funkcjonalne obiekty, powstałe nie tylko z myślą o strażakach – ochotnikach, ale i zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności. Cieszyć musi więc fakt, że Podlesie zyskuje kolejny cenny obiekt, który dobrze będzie służył mieszkańcom, a przede wszystkim pozwoli tej historycznej dzielnicy podnieść poziom bezpieczeństwa – Piotr Uszok.

Leave a Reply

Your email address will not be published.