Są już wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim w 2018 roku. Do finansowania w 2019 roku zostały zakwalifikowane następujące projekty:

Projekty miejskie:

  • Budowa SKATE-PARKU dla mieszkańców południowych dzielnic Katowic – 400 000 zł

Projekty lokalne:

  • Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu – 642 000 zł
  • Rozbudowa placu zabaw przy ul. Radockiego 198-230 – 462 000 zł
  • DLA AKTYWNYCH SENIORÓW – to zajęcia ruchowe, językowe, warsztaty tematyczne, biesiadowanie przy muzyce, spotkania okolicznościowe, wyjścia do kina, majówka i wycieczki skierowane do osób w wieku 55+ zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec – 30 000 zł
  • Nasza biblioteka – doposażenie działu dziecięco-młodzieżowego Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach – 10 000 zł

Zobacz pełne wyniki dla wszystkich projektów. Wyniki Piotrowice-Ochojec 2018

Wyniki Piotrowice-Ochojec 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.