Kancelaria adwokacka

Większość rozwodów w Polsce odbywa się bez orzekania o winie. W takim przypadku sąd nie orzeka o winie małżonków w rozpadzie małżeństwa. Taki rozwód można dostać o wiele szybciej niż ten z orzekaniem o winie. Czy jednak to zawsze najlepszy wybór?

Rozwód kończy małżeństwo. W takim przypadku sąd rozwiązuje zawarty związek małżeński, gdy pojawią się ku temu odpowiednie przesłanki. Dodatkowo, w trakcie rozprawy sądowej orzeka także w innych sprawach – podziału majątku, przyznania opieki nad dziećmi, alimentów.

Czym jest rozwój z orzekaniem i bez orzekania o winie?

W Polsce można rozwieść się albo z orzekaniem o winie, albo też bez orzekania o winie. Każdy z tych typów rozwodu ma swoją specyfikę, dlatego warto zapoznać się z nimi przed przygotowaniem pozwu rozwodowego – to w nim zaznacza się preferowaną formę przeprowadzenia rozwodu. Rozwód bez orzekania o winie powoduje, że sąd po prostu orzeka rozwód – nie rozpatruje się wtedy winy małżonków, która mogła doprowadzić do rozpadu związku. Gdy jednak wniesiony zostanie rozwój z orzekaniem o winie, wówczas konieczne jest przeprowadzenie złożonego postępowania dowodowego, także z udziałem światków, co przedłuża cały proces.

Jak rozwieść się najszybciej?

Aby rozwieść się najszybciej, adwokaci rekomendują skorzystanie z rozwodu bez orzekania o winie. W tym przypadku, gdy małżonkowie nie mają dzieci, rozwód może zostać orzeczony nawet podczas tej samej rozprawy. W przypadku, gdy małżonkowie mają zgromadzony wspólny majątek, a także mają dzieci, warto także dojść do porozumienia pod kątem podziału majątku oraz opieki nad dziećmi – wówczas sprawa także będzie mogła zakończyć się w krótkim terminie.

Czy brak orzekania o winie zawsze jest dobrym wyborem?

Warto jednak wskazać, że rozwód bez orzekania o winie nie zawsze będzie optymalnym rozwiązaniem. Przede wszystkim brak orzekania o winie może spowodować problemy z uzyskaniem świadczeń przez małżonka uznanego za niewinnego. W przyszłości może także wpływać na inne sprawy, między innymi na kwestie związane z łożeniem na byłego małżonka, gdy znajdzie się on w trudnej sytuacji. Dodatkowo, orzeczenie o winie wpływa na sprawy związane z przyznaniem opieki nad dziećmi – może prowadzić także do odebrania praw rodzicielskich małżonkowi uznanemu za winnego rozpadu małżeństwa. Kancelarie adwokackie służą pełną pomocą w sprawach rozwodowych – warto skorzystać z ich wsparcia zwłaszcza wtedy, gdy planowany jest rozwód z orzekaniem o winie. Wówczas kancelaria adwokacka w Katowicach czy też w innym mieście, może przygotować pozew rozwodowy oraz może reprezentować klienta w trakcie rozpraw.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.