Miasto Katowice planuje przebudowę trzech skrzyżowań Armii Krajowej – Jankego (1), Armii Krajowej – Kostki Napierskiego (2) oraz Armii Krajowej – Szarych Szeregów – Stabika (3).

Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa i sprawności ruchu drogowego na obszarze trzech skrzyżowań znajdujących się w ciągu ul. Armii Krajowej tj.: Armii Krajowej – Jankego, Armii Krajowej – Kostki Napierskiego i Armii Krajowej – Szarych Szeregów – Stabika.
Dążąc do utworzenia w Katowicach spójnej sieci dróg rowerowych w naszym mieście, w ramach przedsięwzięcia zakłada się również poprowadzenie uzupełniającej infrastruktury rowerowej nawiązującej do istniejących oraz planowanych w ramach zadania pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” ciągów rowerowych w ul. Armii Krajowej oraz ul. Szarych Szeregów.

Planowany zakres inwestycji

W ramach przedsięwzięcia w pierwszej kolejności zakładane jest zlecenie koncepcji, celem przyjęcia optymalnych rozwiązań dla przebudowy rozpatrywanych skrzyżowań wraz z uzupełniającą infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Armii Krajowej oraz określenia kosztów ich realizacji.

Zakładany zakres prac koncepcyjnych

  1. przedstawienie dwóch wariantów rozwiązań dla przebudowy następujących skrzyżowań (w tym jeden obejmujący ruch okrężny – rondo): ul. Armii Krajowej z ul. Gen. Jankego, ul. Armii Krajowej z ul. Kostki Napierskiego oraz ul. Armii Krajowej z ul. Szarych Szeregów i ul. Stabika wraz z uwzględnieniem infrastruktury dla ruchu rowerowego;
  2. wytyczenie drogi dla rowerów bądź drogi dla pieszych i rowerów stanowiącej uzupełnienie istniejącej oraz planowanej w ramach zadania pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” infrastruktury rowerowej:
    1. – wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinkach: pomiędzy skrzyżowaniem ul. Armii Krajowej z ul. Jankego a skrzyżowaniem ul. Armii Krajowej z ul. Głuszców, od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Szarych Szeregów i ul. Stabika do rejonu budynku nr 261 przy ul. Armii Krajowej,
    2. – wzdłuż ul. Szarych Szeregów na odcinku od przebudowywanego skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Szarych Szeregów i ul. Stabika do skrzyżowania ul. Szarych Szeregów z ul. Zabłockiego;
  3. odcinka chodnika wzdłuż ul. Stabika od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wysokości budynku przy ul. Stabika 12 (poszerzenie istniejącego chodnika, bądź wykonanie nowego po południowej stronie ulicy).

Przewidywany termin realizacji

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej – lata 2020-2021.
Zadanie ujęte jest w budżecie Miasta Katowice rok 2020 (Uchwała nr XV/349/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019 r.) oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020 – 2045 (Uchwała nr XV/348/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019r.).

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.