WyboryW dniu 18 listopada 2012 r. (niedziela) w godz. 7:00 – 19:00 odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. Zgłoszenia kandydatów na Radnych przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Gen. Jankego nr 136 (budynek MDK „Południe” filia Piotrowice ), w dniach:
– 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 i 18 października 2012 r. od godz. 18:00 do godz. 19:00,

– 19 października 2012 r. w godz. od 11:00 do 12:00.
Podczas dyżurów Komisji można również składać kandydatury do składów obwodowych komisji wyborczych.

Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Piotrowic lub Ochojca. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

Kandydaci do obwodowych komisji wyborczych muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 19: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami).

Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 19, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Piotrowic lub Ochojca – oraz zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych można dokonywać na specjalnych drukach, które są do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a także do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka: Wybory/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych). Listę poparcia (nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgłoszenia kandydata na radnego uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.

Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 19, zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 29 października 2012 r.

Wybory poprzez głosowanie zostaną przeprowadzone w 8 lokalach wyborczych:

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”, przy ul. Traktorzystów nr 42
Obwód nr 127 dla mieszkańców ulic: Armii Krajowej nr parzyste od 2-52 i nr nieparzyste od 1-51, Asnyka, Borówkowej, Chełmskiej, Jeżynowej, Kosynierów, Kościuszki nr nieparzyste od 231-końca, Malinowej, Małachowskiego nr parzyste od 30-32 i nr nieparzyste od 41-55, Noskowskiego, Paproci, Park Zadole, Polarnej, Poziomkowej, Skrzypów, Traktorzystów, Wczasowej nr od 1-6a, Widłaków i żołnierskiej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, przy ul. Sobańskiego nr 86
Połączone w 1 obwód Obwody nr 128/129 dla mieszkańców ulic: Gierlotki nr parzyste od 8-28, Jankego nr parzyste od 186-końca i nr nieparzyste od 181-końca, Kadłubka, Kościuszki nr parzyste od 328-348, Sobańskiego, Sobocińskiego, żurawia, Armii Krajowej nr parzyste od 90-150, Barcelońskiej, Bielika, Darwina, Działowej, Grottgera, Góralskiej, Honorowych Dawców Krwi, Kasztanowej, Krogulczej, Napierskiego nr parzyste od 2-32 i nr nieparzyste od 1-31, Niskiej, Orlej, Orlików, Puchacza, Sępiej, Sowiej, Szymanowskiego, Przerwy-Tetmajera, Wilczewskiego, Wojska Polskiego nr parzyste od 2-22 i nr nieparzyste od 3-19 i Wspólnej.

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, przy ul. Armii Krajowej nr 84
Obwód nr 130 dla mieszkańców ulic: Armii Krajowej nr parzyste od 60-84 i nr nieparzyste od 61-79, Fredry, Gierlotki nr nieparzyste od 15- 45, Głogowskiej nr parzyste od 2-32 i nr nieparzyste od 1-33, Harcerzy Września 1939 r., Jankego nr parzyste od 122-184, Małachowskiego nr parzyste od 2-28 i nr nieparzyste od 3-35, Policyjnej nr parzyste od 8-12 i nr 7, Poznańskiej, Północnej, Robotniczej i Zgorzeleckiej.

Gimnazjum nr 20, przy ul. Gen. W. Jankego nr 160
Połączone w 1 obwód Obwody nr 131/132 dla mieszkańców ulic: Armii Krajowej nr nieparzyste od 81- 189, Baranowicza, Baumgardtena, Biedronek, Bławatków, Chmielnej, Chocimskiej, Gołębiej, Głuszców, Jankego nr nieparzyste od 111-179, Kempy, Koników Polnych, Kornasa, Łubinowej, Motyli, Napierskiego nr parzyste od 34-końca i nr nieparzyste od 33-końca, Pasterskiej, Policyjnej nr nieparzyste od 1-5 i nr 6, Rondo Gen. Stanisława Rostworowskiego, Siekierskiego, Skotnica, Sokolej, Spółdzielczości nr parzyste od 34 -końca i nr nieparzyste od 27-końca, Szklarskiego, Szurleja, świerkowej, Tylnej, Wojska Polskiego nr parzyste od 24-końca i nr nieparzyste od 21- końca, Wroniej, Wrzosowej, Załogowej, Zdrowej, Głogowskiej nr parzyste i nr nieparzyste od 34-końca, Jankego nr parzyste od 74-120, Jastrzębiej, Marmurowej, Pl. Limańskiego, Pustej, Szewskiej, Targowej, Wilczej i Zbożowej.

V Liceum Ogólnokształcące, przy ul. Gen. W. Jankego nr 65
Obwód nr 133 dla mieszkańców ulic: Fabrycznej, Glebowej, Grzybowej, Helskiej, Jagodowej, Jankego nr parzyste od 8-72 i nr nieparzyste od 1-59, Jarzębinowej, Jaśminowej, Kątowej, Kolejowej nr nieparzyste od 55-końca, Konarskiego, Kościuszki nr parzyste od 192-326, Kołłątaja, Lawendowej, Lechickiej, Legnickiej, Leśnej, Macierzanki, Nad Jarem, Odrodzenia, Olszynowej, Podlaskiej, Pszennej, Rumiankowej, Rzepakowej, Sadowej, Sarmackiej, Siennej, Stahla, Szenwalda, Wapiennej, Warzywnej, Wesołej, Zadole nr 65-końca, Zaułek, Zwrotnej, żużlowej i żytniej.

Gimnazjum nr 19, przy ul. Spółdzielczości nr 21
Obwód nr 134 dla mieszkańców ulic: Borowej, Braci Wiechułów, Jankego nr nieparzyste od 63-107, Jaworowej, Jaworowej Tylnej, Kossaka, Krynicznej, Krótkiej, Łowieckiej, Poprzecznej, Radockiego nr nieparzyste od 1-35, Spokojnej, Spółdzielczości nr parzyste od 2-32 i nr nieparzyste od 1-21, Tyskiej, Worcella, Zakątek, Zdrojowej i Ziołowej.

Szkoła Podstawowa Nr 27, przy ul. Łętowskiego nr 18
Połączone w 1 obwód Obwody nr 135/136 dla mieszkańców ulic: Łętowskiego, Radockiego nr parzyste od 30-120 i nr nieparzyste od 37-121, Radockiego nr parzyste i nr nieparzyste od 122-210.

Przedszkole Nr 93, przy ul. Łętowskiego nr 24
Obwód nr 137 dla mieszkańców ulic: Radockiego nr parzyste i nr nieparzyste od 212 – końca.

Wyborca głosuje na 1 kandydata przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

2 Responses to "Ponowne wybory do RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec"

 1. Radny  13 października 2012

  Do czwartku zgłosiło się 7 kandydatów. Przed Nami ostatni tydzień na zgłaszanie. Proszę przekonywać niezdecydowanych, zgłaszać się samemu by aktywnie działać na rzecz dzielnic.

  Pozdrawiam
  Radny

  Odpowiedz
 2. Radny  21 października 2012

  W dniu 19.10.2012 swoje prace zakończyła Okręgowa Komisja Wyborcza. Z usykanych przeze mnie danych wynika, iż zgłosiło się 60 kandydatów na radnych RJP nr 19. Świadczy to o zasadności powołania tego gremium na terenie naszych dzielnic. Przypominam, iż wybory będą miały miejsce w dniu 18.11.2012 r.

  Odpowiedz

Leave a Reply

Your email address will not be published.