GodłoLiczba Notariuszy w Katowicach wzrosła na tyle wysoko, że wystarcza już po jednym na każdą dzielnicę. Niedawno otwarła się nowa Kancelaria Notarialna w Piotrowicach. Nie będzie już trzeba jeździć do Katowic, żeby wykonać czynności notarialne. Czy będzie taniej niż w Katowicach? Trudno powiedzieć? Może macie już jakieś doświadczenia z tej kancelarii?

Czy zajmuje się notariusz? Notariusz kiedyś zwany rejentem powoływany jest zawsze przez ministra sprawiedliwości, który wyznacza także siedzibę jego kancelarii. Decyzja ta wymaga wydania opinii rady właściwej izby notarialnej. Czyli w naszym przypadku, o tym że notariusz ma swoją kancelarię w Piotrowicach, opiniowała Izba Notarialna w Katowicach.

3 Responses to "Notariusz w Katowicach Piotrowicach"

Leave a Reply

Your email address will not be published.