Marii Goeppert-Mayer tak będzie się nazywać droga łącząca ulicę Gliwicką z ul. Sądową. Tak w poniedziałek zdecydowali radni. Inicjatywa nazwania nowopowstałej drogi imieniem wybitnej fizyczki wyszła od uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika.


Maria Goeppert-Mayer urodziła się 28 czerwca 1906 roku w Katowicach. W 1909 roku wraz z rodzicami przeprowadziła się do Getyngi. Ukończyła studia matematyczne i fizyczne na tamtejszym uniwersytecie. W styczniu 1930 roku wyszła za mąż za znanego amerykańskiego chemika Josepha Mayera i przeprowadziła się do USA. Uczestniczyła m.in. w pracach nad realizacją bomby atomowej. Była profesorem w Berkeley, w Chicago oraz w San Diego. Zajmowała się teoretyczną fizyką jądrową. W 1963 roku za wkład w teorię budowy jądra atomowego i cząstek elementarnych beta otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, jako druga kobieta w historii po Marii Curie-Skłodowskiej.

Nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. Po wojnie organizowała w USA pomoc humanitarną dla uchodźców ze Śląska.

Zmarła 20 lutego 1972 roku w San Diego, gdzie została pochowana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.