Monografia jest chronologicznym zapisem wydarzeń w miejscowościach: Kostuchna, Ochojec, Piotrowice i Zarzecze, obecnie stanowiących południowe dzielnice miasta Katowice. Miejscowości te wyrosły z dawnej osady, zwanej w przeszłości Uniczowy.

Monografia> - Uniczowy. Kalendarium historii południowych dzielnic Katowic: Kostuchna, Ochojec, Piotrowice, Podlesie, Zarzecze

Od dawien dawna miejscowości te słynęły z wzorowo prowadzonych gospodarstw rolnych. Rozwijający się z początkiem XX wieku w okolicy przemysł nie zdominował charakteru tych dzielnic. Istotnym przeobrażeniom uległ ostatnio ich kształt architektoniczny i urbanistyczny. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe. Inny jest obraz miejscowości i ich mieszkańców, inne są ich dążenia. Swoistego kolorytu nadają działające w tych dzielnicach towarzystwa kulturalne i oświatowe. Monografia opiera się na studiach archiwalnych i badaniach własnych autora.. Przeszłość opisywanych miejscowości zawarta jest we wzmiankach rozrzuconych w różnych źródłach… Celem opracowania jest ustalenie i uściślenie wielu faktów historycznych dotyczących rozwoju opisywanych dzielnic miasta Katowice i uchronienie ich od zapomnienia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.