Uroczyste otwarcieW zakładach poligraficznych Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej miała miała miejsce uroczysta prezentacja zakończonego właśnie projektu pn. „Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”. Szkołę wyposażono w nowe materiały dydaktyczne, a także nowoczesne maszyny i urządzenia, które usprawnią przeprowadzanie zajęć dydaktycznych w szkole.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Urzędu i Rady Miasta Katowice, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, Policji i Szkoły Policji w Katowicach, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół zawodowych, proboszczowie okolicznych parafii, członkowie śląskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK, a także przedstawiciele Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego.

Nowa maszynaProjekt został zrealizowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z miejskiego budżetu. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe było:

  • wykonanie prac remontowo-budowlanych przy adaptacji pracowni (121.000 zł) oraz
  • prac elektrycznych w pracowniach (30.000 zł),
  • zakupienie: mebli i wyposażenia do pracowni (101.000 zł), sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (524.500 zł), maszyn i urządzeń na warsztaty szkolne (1.205.500 zł)
  • oraz pomocy dydaktycznych (1.200 zł),
  • opracowanie projektów (10.000 zł).

Dla szkół z naszego regionu jest to doskonały przykład na to, jakie możliwości na ulepszenie oferty edukacyjnej dają środki pozyskane z funduszy unijnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.