Maseczka dla Seniora

Szanowni Państwo !
Wszystkie ręce na pokład! Zakrywajmy usta i nos, ale otwórzmy oczy i serca na potrzeby naszych Seniorów!

Prezydent Miasta Katowice chcąc zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem uruchamia akcję „MASECZKA DLA SENIORA„.

Dystrybucja maseczek rozpoczyna się 22 kwietnia i jest skierowana do katowickich Seniorów, którzy nie mają możliwości zapewnienia sobie maseczki ochronnej. Dystrybucją zajmują się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wolontariusze. Maseczki i rękawiczki będą dostępne bezpłatnie także w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej(TPPS)

Na terenie Piotrowic i Ochojca punkt taki znajduje się przy ul. Łętowskiego 6a tel. (32) 206-15-68, 206-07-04, [email protected] (Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8).

Prosimy aby włączyć się w akcję i pomóc naszym Seniorom w odbiorze maseczek. Jeżeli można to prosimy o odbiór młodszych członków rodziny, sąsiadów lub znajomych, jeżeli nie ma takich możliwości to maseczkę dostarczy pracownik MOPS-u lub wolontariusz. Osoby chętne do otrzymania maseczek są proszone o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z TPPS. Zainteresowane osoby mogą także zadzwonić do klubu osiedlowego ul. Północna 32 –tel. 517 –206 -384 w godz. 9-13-pracownicy SM „Silesia” przekażą maseczki najbardziej potrzebującym.

W myśl zasady „wszystkie ręce na pokład”, do szycia maseczek w ramach akcji włączają się m.in. seniorzy, pracownicy MOPS-u, żłobka miejskiego, szkół, siostry ze zgromadzenia zakonnego oraz wolontariusze katowickich organizacji pozarządowych.Dobrze byłoby aby do tej akcji włączyli się wszyscy mieszkańcy Naszej Dzielnicy -Piotrowic i Ochojca.

Wszystkich chętnych i gotowych do włączenia się do akcji szycia maseczek zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 512 225 236,e-mail: [email protected]

Zostaną dostarczone Państwu niezbędne materiały do uszycia maseczek wielorazowych, a po ustalonym czasie, maseczki zostaną odebrane i przekazane Seniorom.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.