rondo Rostworowskiego

W budżecie Miasta Katowice na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2035 znalazło się zadanie pt.: „Budowa połączenia pieszo – rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej”.

Na przeprowadzenie tej inwestycji przewidziano środki w latach 2017-2018. Określenie szczegółowego zakresu przyszłej inwestycji jest możliwe po ponownym przeanalizowaniu uwarunkowań prawnych oraz technicznych dla wytyczenia nowego połączenia pieszo – rowerowego, w związku ze zmianą właścicieli nieruchomości oraz aktualnie realizowanym i planowanym nowym zagospodarowaniem okolicznego obszaru (zbudowano Intermarche oraz będzie tu się znajdować Pętla tramwajowa Kostuchna).

Przyszła inwestycja uwzględni nowy układ drogowy z zaprojektowanym chodnikiem i ścieżką rowerową, wyprowadzony z ronda Rostworowskiego.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.