W nawiązaniu do dużego zainteresowania tematem stadionu „Kolejarz” usytuowanego przy ulicy Asnyka podaję kilka informacji. Stadion zajmuje powierzchnię ponad 4 000 m2. Teren „Kolejarza” wraz z przynależnymi działkami to 10 ha terenu położonego na Zadolu i stanowiącego własność PKP.

Posiadam dokumenty, z których wynika, że starania w temacie pozyskania nieruchomości przy ul. Asnyka toczyły się już w 2007 roku. Temat utrzymania stadionu i ratowania obiektów położonych wokół niego zajmował czołowe miejsce w działaniach naszej Rady praktycznie od początku 2008 roku. W przeprowadzonej ankiecie mającej wyłonić priorytetowe tematy dla naszych dzielnic „Kolejarz” uplasował się na pierwszej pozycji.

Zarząd Dzielnicy Piotrowice – Ochojec wystosował w przedmiotowej kwestii szereg pism. Ich adresatami byli: Prezydent Miasta Katowice, Radni Miasta Katowice, Rada Jednostki Pomocniczej Ligota – Panewniki, Minister Infrastruktury, Minister Sportu. Zarząd wystosował również jednoznaczne pismo do Wydziału Planowania Przestrzennego Miasta Katowice, w którym wnioskował o podjęcie w ramach sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczącego przedmiotowego obszaru) zapisów i uwarunkowań uniemożliwiających przeznaczenie obszaru zajmowanego przez kompleks sportowy „Kolejarz” na zabudowę mieszkalną i deweloperską. W piśmie zaznaczono , że jest to ostatni teren pod infrastrukturę rekreacyjno – sportową dla 90 tysięcy mieszkańców dzielnic: Piotrowic, Ochojca, Ligoty i Panewnik.

Mieszkańcy naszego rejonu, a w szczególności sportowcy utworzyli  grupę wspomagającą działania naszej Rady. Podejmowali rozmowy z przedstawicielami kolei i Urzędu Miasta oraz składali pisemne protesty w trakcie ogłaszanych przetargów na sprzedaż terenów, w skład których wchodzi również „Kolejarz”. Zostały również złożone interwencje na ręce senatorów reprezentujących nasz region. Na jednym z posiedzeń Rady JP Piotrowice – Ochojec powołano zespół, któremu powierzono pilnowanie i koordynowanie spraw dotyczących terenów i obiektów sportowych na „Kolejarzu”. Kierownictwo zespołu powierzono panu Janowi Krupie.

Pomimo, tak licznych działań i interwencji nie posiadamy pewności ani żadnych gwarancji, że uda się ocalić i uratować  nasz piotrowicki „Kolejarz”.

Zenon Łuczak

5 odpowiedzi do "Kompleks sportowy KOLEJARZ"

 1. 4  29 sierpnia 2010

  Kolejarz to także baza treningowa jedynego klubu baseballowego w Katowicach

  Odpowiedz
 2. Redaktor  31 sierpnia 2010

  Oczywiście, artykuł o treningach baseballistów jest na stronie

  Odpowiedz
 3. Redaktor  17 października 2010

  23 września 2010 radna Ewa Kołodziej złożyła interpelację u Prezydenta Miasta w sprawie podjęcia skutecznych działań w sprawie stadionu Kolejarz. W uzasadnieniu napisała:

  Mieszkańcy południowych dzielnic miasta, w tym baseballowy Klub Sportowy „Rawa Katowice” gorąco proszą Pana Prezydenta, aby zainteresował się losem od dawna niszczejącego stadionu „Kolejarz”.

  Piszę także o tym że już mieszkańcy i inne środowiska wielokrotnie interweniowały o skuteczne działania na rzecz stadionu, a pomimo upływu czasu i pozornych działań stadion wciąż jest zaniedbywany, a jego los skrajnie niepewny.

  Odpowiedz
 4. Witek  4 listopada 2010

  Dopóki z Urzędu Miasta wiatr wyborczy nie wywieje pewnego pana, który nim dowodzi, a także – a może: przede wszystkim – innego pana, który trzęsie Wydziałem Budownictwa UM, dopóty deweloperzy będą zabudowywać to biedne miasto do granic możliwości, a nawet dalej, a urzędasy będą stawać na rzęsach by im to ułatwiać w planach zagospodarowania przestrzennego.
  Możecie sobie pisać tu do woli i na Berdyczów, a w zaciszu gabinetów UM już losy tej okolicy się decydują. Właśnie urzędasy wysmażyły piękny plan dla tej części Piotrowic i będzie tu można budować jak najwięcej i jak najbardziej intensywnie – tak, aby z jednego metra kw. ziemi wycisnąć maksymalną ilość m2 mieszkań. Skorzystają na tym deweloperzy i urzędasy, a reszta dotychczasowych mieszkańców – już niekoniecznie. My zawsze przegramy, gdyż nie stać nas na taką wdzięczność wobec urzędasów jak deweloperów…

  Odpowiedz
 5. Zenon  20 lipca 2013

  A jednak warto było !!!
  W trakcie przeglądania natknąłem sie na artykuł z 31 marca 2010 roku.
  Odpowiednie zapisy i uwarunkowania znalazły się w planie zagospodarowania przestrzennego. W 2012 roku Miasto Katowice zakupiło teren zajmowany przez dawny kompleks sportowy „KOLEJARZ”. W chwili obecnej są podejmowane działania w kierunku opracowania planu zagospodarowania pozyskanego terenu pod infrastrukturę sportowo – rekreacyjną.
  Praca i zabiegi wielu osób zaangażowanych w temat ratowania dawnego kompleksu sportowego na piotrowickim Kolejarzu oraz osób wspierających to zadanie nie poszła na marne.

  Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.