Katowickie Dożynki 2013Historia Katowic – a co za tym idzie historia naszych wspólnych korzeni – wywodzi się w prostej linii z tutejszego rolniczego osadnictwa. Ziemia nad rzeką Rawą była uprawiana od blisko tysiąca lat, o czym dowodzą zarówno pierwsze wzmianki piśmiennicze sięgające XIII wieku, jak i wykopaliska z których wiemy, że już nasi słowiańscy przodkowie budowali tutaj swoje wiejskie osady.

Tegoroczne Dożynki odbywają się w Podlesiu w dniu 1 września, to miejsce jest bowiem zarówno historyczną kolebką tutejszego osadnictwa, jak i rolnictwa. Z ówczesnych notatek protokolarzy pszczyńskich dowiadujemy się o osadniku, noszącym starosłowiańskie imię Unik, który przed ponad ośmiuset laty zamieszkiwał tereny dzisiejszego Podlesia. Od niego zresztą bierze swe źródło miano Uniczowy – tak właśnie nazywała się dwunastowieczna osada, rozciągająca się na terenie dzisiejszych, południowych dzielnic Katowic.

Od 1975 roku Podlesie znalazło się w granicach katowickiej metropolii, przez co dzielnica z biegiem lat zdążyła nabrać miejskiego charakteru. Jednak nie straciła swego unikalnego kolorytu, nadal w wielu domach kultywowana jest tradycyjna, śląska kultura i do dziś można tu napotkać wciąż doskonale funkcjonujące gospodarstwa rolne. Pod tym względem Podlesie jest wręcz unikatowym miejscem, gdzie nowoczesne inwestycje otacza zieleń oraz ponad osiemsetletnia, wciąż żywa historia.

Dożynki stają się więc wyjątkową okazją do okazania szacunku przez wszystkich mieszkańców naszej aglomeracji – dla plonu, będącego symbolem rolniczego trudu i dla potomków osadnika Unika, którzy zapisali wiele pięknych kart naszej rodzimej historii.
Krystyna Siejna, Wiceprezydent Miasta Katowice
PROGRAM IMPREZY w dniu 1 września 2013:

Część oficjalna
godz.12.15 zbiórka uczestników korowodu przy ulicy Uniczowskiej 36
godz.12.45 wymarsz Korowodu Dożynkowego
godz.13.00 Msza Św. w Kościele Parafialnym PWMB Częstochowskiej
godz.14.00 wymarsz Korowodu Dożynkowego
godz.14.30 część obrzędowa z udziałem Zespołu Regionalnego „Podlesianki”

Część artystyczna
godz. 15.00 prezentacja zespołów z Beninu, Indii oraz Rosji w ramach
Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego
godz. 16.00 TURNIOKI
godz. 17.30 pokaz prewencji Komendy Miejskiej Policji oraz start balonu
godz.18.00 Kabaret PUK
godz.19.00 SKALDOWIE
godz.20.30 pokaz ogni sztucznych
godz.20.40 DYSKOTEKA

Źródło: http://www.katowice.eu/artykuly/6977,327,katowickie-dozynki-2013.htm

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.