Dotychczas leczenie niepłodności metodą in vitro nie było refundowane przez NFZ. Działały wyłącznie programy oferowane przez samorządy, w ramach których pary zmagające się z niepłodnością mogły otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów od jednego do trzech cykli leczenia. Jednak sytuacja ma ulec zmianie w czerwcu 2024 roku, kiedy to wprowadzony zostanie rządowy program in vitro, mający na celu wspomaganie (lub zastąpienie) programów samorządowych w finansowaniu zapłodnienia pozaustrojowego. Nowy program będzie miał zasięg krajowy, a nie lokalny, jak to miało miejsce dotychczas. Czy ta inicjatywa spowoduje wzrost liczby osób korzystających z in vitro?

In vitro dofinansowanie – co zapewniają samorządy?

Miejskie programy in vitro to ogromne wsparcie dla par walczących z niepłodnością. Jednak w większości obejmują one tylko jeden cykl leczenia. Najczęściej pokrywa on koszty związane ze stymulacją owulacji, przygotowaniem nasienia do zapłodnienia, samym procesem zapłodnienia wraz z monitorowaniem zarodków oraz transferem jednego z nich do macicy. Niewykorzystane zarodki są mrożone (witryfikowane), na co również para może otrzymać wsparcie finansowe. Ponadto niektóre miasta rozszerzyły zakres wsparcia o dodatkowe cykle leczenia (maksymalnie do 3 cykli), w przypadku niepowodzenia pierwszej próby.

In vitro Warszawa – czy tam też można otrzymać wsparcie?

Klinika Gyncentrum była i nadal jest uczestnikiem wielu programów in vitro prowadzonych przez samorządy. Dotychczas mieszkańcy takich miast jak Wrocław, Lublin, Kraków, Częstochowa, Radom, Radomsko, Pyskowice, Sosnowiec i Zawiercie mogli skorzystać z naszej pomocy w ramach tych programów. Aktualnie prowadzone są również zapisy do programów w Koszalinie oraz w powiecie oświęcimskim. Być może lista miast, w których Gyncentrum będzie wykonywało in vitro dla par zakwalifikowanych do programu miejskiego, w przyszłości obejmie również Warszawę.

Kryteria kwalifikacyjne do otrzymania wsparcia in vitro mogą się różnić

Każde miasto prowadzące program in vitro przyjęło własne kryteria kwalifikacji. Część z nich jest jednak podobna. Wymagania obejmują zazwyczaj:

  • status związku: programy miejskie są przeznaczone dla par będących w związkach małżeńskich lub partnerskich.
  • miejsce zamieszkania: para musi mieszkać w mieście, w którym ubiega się o wsparcie finansowe.
  • stan zdrowia: para poddawana jest kwalifikacji lekarskiej.
  • wiek: kobieta chcąca zakwalifikować się do programu powinna mieć zwykle nie mniej niż 20 i nie więcej niż 42 lata.

Nie mniej niż 500 milionów złotych rocznie na rządowy program in vitro

Taki budżet rząd przewiduje na wsparcie leczenia niepłodności za pomocą zapłodnienia pozaustrojowego. Zapowiada, że program, opracowany i wdrożony przez ministra zdrowia, ma zacząć obowiązywać już 1 czerwca 2024 roku. Jego celem jest zwiększenie dostępności procedury in vitro dla niepłodnych par. Jednak kryteria kwalifikacji do programu oraz zakres procedur objętych wsparciem nie zostały jeszcze ogłoszone. Niejasne jest również, czy samorządy będą nadal prowadzić swoje miejskie programy (nie planują one na razie ich zawieszać).

Reasumując, w połowie tego roku rząd planuje wdrożyć nowy program wsparcia finansowego dla par, mający na celu zastąpienie lub wspomaganie istniejących programów in vitro realizowanych przez samorządy. Nowy program będzie obowiązywał na terenie całego kraju. Kryteria kwalifikacji oraz zakres procedur uwzględnionych w programie są jeszcze nieznane. Rząd będzie przeznaczał na ten cel co najmniej 500 milionów złotych rocznie, licząc tym samym na zwiększenie dostępności do in vitro i spełnienie marzeń wielu niepłodnych par o rodzicielstwie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.