Do pracy z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi, pompami ciepła konieczne jest posiadanie właściwych uprawnień, które określane są jako F GAZ. Czy uprawnienia te uzyskane w Polsce działają również w krajach Europy?

Kiedy konieczne jest posiadanie uprawnień F GAZ?

W pracach, w których wykorzystuje się fluorowane gazy cieplarniane, czyli inaczej f-gazy, a także substancje kontrolowane w kategorii HCFC (chlorofluorowęglowodory), może dochodzić do pojawienia się niebezpieczeństwa wycieku takich gazów do atmosfery. Są to popularne czynniki chłodnicze, które stosowane są w branży HVAC. Mogą one jednak naruszyć warstwę ozonową, a tym samym powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym dla człowieka. Aby temu zapobiegać, pracownicy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni. W tym celu stosuje się specjalne uprawnienia określane jako F GAZ. 

Uprawnienia F GAZ – konieczne szkolenie i egzamin

Aby pracownik mógł wykonywać kontrole, serwisy, konserwację czy montaż urządzeń i instalacji z powyższymi rodzajami substancji, musi on posiadać odpowiednie uprawnienia F GAZ. Są one nadawane osobom, które zaliczyły odpowiednie szkolenie oraz egzamin przed komisją UDT. Aby otrzymać uprawnienia F GAZ, pracownik powinien zapisać się na odpowiednie szkolenie w ośrodku szkoleniowym zajmującym się prowadzeniem takich zajęć. Ośrodki te oferują najczęściej szkolenia dwudniowe – składają się one z części teoretycznej oraz praktycznej. Po zakończeniu szkolenia pracownik może przystąpić do egzaminu. Gdy go zaliczy, otrzymuje on odpowiedni certyfikat potwierdzający uzyskane uprawnienia F GAZ.

Czy uprawnienia F GAZ obowiązują także w Europie?

Wielu kursantów pyta, czy uzyskane przez nich uprawnienia F GAZ obowiązują jedynie w Polsce, a może także w innych krajach Europy. Przepisy wskazują, że zdobyte w Polsce uprawnienia F GAZ, działają również na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym pracownik, który uzyska takie uprawnienia, może poszukiwać pracy w branży także poza Polską. Jego uprawnienia także będą wtedy prawidłowe.

Jedna odpowiedż do "Czy uprawnienia F GAZ działają także na terenie Europy?"

  1. Olgierd  12 października 2020

    A czy również certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorców wydany przez UDT w Polsce działa w całej Europie?

    Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.