Miasto Katowice w ramach usprawnienia komunikacji w mieście zakłada rozbudowę podstawowego układu drogowego w dzielnicach Piotrowice i Kostuchna. Budowa dróg stanowić będzie połączeniu obszaru w rejonie ulic: Kalinowej, Wilczewskiego, Wroniej, Armii Krajowej. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania układu drogowego oraz umożliwienie swobodnej komunikacji pieszych na odcinku od ul. Wilczewskiego do istniejącej infrastruktury w rejonie ul. Armii Krajowej.

Planowany zakres inwestycji obejmuje

Etap I obejmuje połączenie drogowe od ul. Armii Krajowej (na wysokości ronda Rostworowskiego w kierunku zachodnim) do ul. Wilczewskiego/Kalinowej wraz z ciągiem pieszym w kierunku ul. Wilczewskiego i przewiduje się:

  1. poprowadzenie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą klasy dojazdowej D składającej się z jezdni, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej/ciągu pieszo – rowerowego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej,
  2. budowę ciągu pieszego w kierunku ul. Wilczewskiego,

Etap II obejmuje połączenie drogowe od ul. Kalinowej/Wilczewskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Czeremchową i przewiduje się:

  1. poprowadzenie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą klasy dojazdowej D składającej się z jezdni, jednostronnego chodnika lub drogi bez wydzielonego ciągu pieszego (z założeniem poprowadzenia ruchu rowerowego na zasadach ogólnych),

Etap III obejmuje połączenie drogowe od ul. Wilczewskiego/Wroniej (na wysokości budynku nr 50 przy ul. Wilczewskiego) do ul. Kalinowej i przewiduje się:

  1. poprowadzenie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą klasy dojazdowej D składającej się z jezdni, jednostronnego chodnika lub drogi bez wydzielonego ciągu pieszego (z założeniem poprowadzenia ruchu rowerowego na zasadach ogólnych)

Przewidywany termin realizacji zadań:

  • 2019 r. – opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia
  • 2020 r. – roboty budowlane dla I etapu inwestycji

Konsultacja w tej sprawie są do dnia 27 czerwca 2019 na platformie konsultacji społecznych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.