60 kandydatów do RJP w 2012 roku

Stosownie do § 23 ust. 9 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 73, poz. 1503), Okręgowa Komisja Wyborcza przedstawia listę kandydatów na radnych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec:

Ponowne wybory do RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec

W dniu 18 listopada 2012 r. (niedziela) w godz. 7:00 – 19:00 odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. Zgłoszenia kandydatów na Radnych przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Gen. Jankego nr 136 (budynek MDK „Południe” filia Piotrowice ), w dniach:
– 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 i 18 października 2012 r. od godz. 18:00 do godz. 19:00,

– 19 października 2012 r. w godz. od 11:00 do 12:00.
Podczas dyżurów Komisji można również składać kandydatury do składów obwodowych komisji wyborczych.