MDK „Południe” w Piotrowicach, ul.Jankego 136
12 grudnia, godz. 17.00
Pochodzi z Dolnego Śląska, gdzie góry nigdy nie przestawały tworzyć swej tajemniczej, przesączonej żywicą melodii lasów, a w szczelinach skalnych mieszkały ptaki i świszczący wiatr. Od 1979 roku żyje i tworzę w Nowym Sączu. Tu miał wernisaż pierwszej w swoim życiu wystawy, jeszcze w maturalnej klasie, i tu pracował jako nauczyciel plastyki. Przez dwadzieścia lat prowadził własną Pracownię Konserwacji Zabytków. Obecnie jednak całkowicie oddaje się twórczości – malarstwu. W nim to szczególnie ukochał kolor i światło, które są największymi nośnikami mojej filozofii. Najbardziej  uszczęśliwia go jednak  jego cudowna rodzina, dzięki której dobry Bóg ma z nim zdecydowanie mniej kłopotów. Wystawa otwarta do 12 stycznia 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published.