Refleksje wielkopostne na tle zdjęć Kalwarii Panewnickiej autorstwa Aleksandra Zemboka.

MDK „Południe” w Katowicach-Piotrowicach, ul.Jankego 136 | 21 kwietnia | godz. 17.00

Leave a Reply

Your email address will not be published.