MDK „Południe” w Piotrowicach, ul.Jankego 136
21 maja 2010, godz.11.00

Impreza podsumowująca mający już długą tradycję zwyczaj malowania przez dzieci ilustracji do śląskich legend i podań. Są to utwory wyjątkowo pobudzające wyobraźnię – pełne przedziwnych stworów o egzotycznych nazwach i przymiotach. Wystawa potrwa do września 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published.