MDK „Południe” w Katowicach

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do naszych filii w Kostuchnie, Piotrowicach, Murckach oraz Zarzeczu i skorzystania z tegorocznej oferty imprez w ramach akcji „Zima w Mieście 2011”.  Proponujemy m.in. spotkania z Markiem Szołtyskiem, warsztaty muzyczne, plastyczne i przyrodnicze, spektakl teatralny oraz zabawę w „Nibylandii”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.