Opiekun medyczny – zawód niedoceniany, a potrzebny

Opiekun medyczny – zawód niedoceniany, a potrzebny

Opieka nad osobą chorą, niedołężną, często w podeszłym wieku i unieruchomioną w łóżku, jest trudna. Wymaga od opiekuna empatii, sprawności fizycznej oraz zrozumienia i rozpoznawania indywidualnych potrzeb pacjenta. Nie tylko pielęgniarki mogą w ten sposób opiekować się chorymi. Wsparciem dla nich mogą być wykwalifikowani opiekunowie medyczni. Zawód medyczny W 2008 roku profesja opiekuna medycznego została […]