Mieszkańcy decydują o realizowanych projektach drogowych

Mieszkańcy decydują o realizowanych projektach drogowych

Od poniedziałku 29 kwietnia mieszkańcy miasta mogą wypowiedzieć się w sprawie priorytetów przy realizacji inwestycji drogowych w Katowicach. W następnym budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziane są dla Polski spore środki finansowe, które trafią głównie do samorządów. Część z tych środków przeznaczona jest na dofinansowanie ważnych inwestycji w infrastrukturę drogową. Przed miastem Katowice otwiera się więc szansa na kontynuację modernizacji głównych dróg w mieście oraz połączeń drogowych o znaczeniu wojewódzkim. Ponieważ środków wystarczy na zrealizowanie tylko kilku inwestycji, trzeba dokonać istotnych wyborów. Zanim zapadną ostateczne decyzje, mieszkańcy Katowic mają okazję wskazać, które z wymienionych największych inwestycji drogowych powinny być realizowane w Katowicach w pierwszej kolejności.