Zebrano podpisy przywracające Radę Jednostki Pomocniczej

Radny Katowic, Pan Marcin Skiba przesłał wiarygodną informację, iż podpisy, które zbierała grupa inicjatywna, na rzecz odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 przeszły weryfikację. W jej wyniku stwierdzono, iż 10% mieszkańców dzielnic Piotrowice i Ochojec opowiedziało się za odtworzeniem RJP 19.

Wsiąść do pociągu byle jakiego – felieton

Przewozy Regionalne (PR) rezygnują z zapowiedzi megafonowych na stacjach Katowice–Ligota, Katowice-Piotrowice, Tychy i Jaworzno-Szczakowa. Mieszkańcy tych rejonów od 3 lipca br. nie mogą liczyć na komunikaty dobiegające z dworcowych głośników.

Forest Hill umarło! Murapol przejmuje działkę.

Kilka lat temu firma TUP SA ogłosiła, że w Piotrowicach, na łące niedaleko lasu wybuduje osiedle Forest Hill. Powinny tu powstać całe osiedla bloków mieszkalnych, a pomiędzy nimi ulice i zieleń. Zabudowa miała być kaskadowa, dostosowana do otaczającego terenu. Z północnej strony, graniczącej z blokami osiedla Manhattan, miał być zespół najwyższej zabudowy oraz centrum komercyjne o powierzchni 10 tys. m kw. – To nie będzie sypialnia, ale kawałek miasta. W centrum będzie można iść do lekarza albo na kawę- zapewniał autor projektu. Atrakcją osiedla miało być też pole golfowe.