Sprawozdanie Rady JP Piotrowice-Ochojec za 2007-2011

Sprawozdanie Rady JP Piotrowice-Ochojec za 2007-2011

23 wrzenia Rada Jednostki zakończyła swoją kadencję. Rada Miasta podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice – Ochojec w dniu 27 listopada 2011 roku. Kalendarz wyborczy został już ustalony i do wiadomości zostanie podany jutro. W okresie sprawozdawczym, odbyło się 39 posiedzeń Rady. Posiedzenia Rady Jednostki odbywały się w jej […]