Zaproszenie na spotkanie projektu REURIS

W dniu 6 października 2010 odbędzie się spotkanie w ramach projektu REURIS. Będzie to spotkanie otwarte dla mieszkańców, informacyjne nt. postępu prac, dalszych planów oraz stanowisk archeologicznych w dolinie Ślepiotki.

Miłe Zacisze vs. Ligota Park – konfrontacja osiedli

Przedstawiam zupełnie autorski tekst, którego żadne zdanie w jakiejkolwiek części nie było lobowane przez developerów. W tym artykule zostanie dokonane porównanie dwóch nowych osiedli mieszkaniowych, Miłe Zacisze oraz Ligota Park, a co łączy je od samego początku, to źródło ich projektów, które powstało w pracowni Wojciecha Wojciechowskiego.

Zabytkowa kronika szkoły w Piotrowicach

Kronika Szkoły VIII (Gimnazjum Nr 20) z lat 1827 – 1965 zawiera okres niemiecki od 1827 -1922 r. Okres polski od 1922 r.- 1939 r. Okres niemiecki to także okres okupacji 1939 – 1945 r. Okres polski od 1945 r.- 1965 r. Aktualna nazwa szkoły Gimnazjum Nr 20 Katowice, ul. Jankego 160 (Piotrowice).